SSM Mardin EN
Koleksiyonlar
Koleksiyon Hakkında

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Mardin’in kentsel oluşumunu ve yaşam kültürünü sergilemeyi ve tanıtmayı amaçlamaktadır. Kentin uzun soluklu tarihi, uzun yıllardır varlığını sürdüren çok kültürlü, çok dinli kimliği, gündelik yaşam pratiklerini yansıtan objeler ve canlandırmalar eşliğinde, fotoğraflar ve bilgilendirici panolarla anlatılmaktadır.

Mardin’de yerleşmiş farklı inançlara sahip kişilere ait mezar taşları, Mardin’in el sanatları, kuyumculuk, bakırcılık, dokumacılık, sabunculuk, taş oymacılığı ürünleri, evlerde, köylerde ve ibadet mekânlarında kullanılan eşyalar, yerel kıyafetler, çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak, Müze’nin üst katında teşhir edilmektedir.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, koleksiyon sergisiyle, Mardin’e ziyarete gelenlerin ilk durak noktasıdır. Mardinliler için ise, doğdukları ve yaşadıkları kentin geçmişine dair belleklerini tazeleme fırsatı buldukları bir buluşma alanıdır.