Okul Programları

Okul programları ile öğrencilerin okul dışı öğrenme alanlarından biri olan müzede bir yandan eğlenceli vakit geçirmeleri diğer yandan bilgi birikimlerini, yaratıcılıklarını ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerin, Müzemizin Etnografya Bölümünde yer alan daimî koleksiyon aracılığıyla kentin geçmişten günümüze taşıdığı kültürel mirası keşfetmeleri sağlanmakta; bu mirasın bugünkü koruyucuları ve gelecekteki temsilcileri oldukları fark ettirilmektedir. Müzemizin alt katında bulunan Dilek Sabancı Sanat Galerisinde açılan geçici sergilere paralel yapılan etkileşimli eğitim programları sayesinde ise öğrencilerin sanatsal bakış açılarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.