BATININ GÖZÜYLE DOĞU FOTOĞRAFLARI

Dönemin meşhur Osmanlı fotoğraf stüdyolarının, Batı’nın görmek istediği doğrultuda çektikleri fotoğraflardan oluşan sergide; dervişler, dilenciler, satıcılar, sokaklar, köy pazarlarının değişmez figür olarak yer aldığı yüzden fazla eser sergilendi. Oryantalizmin dalga dalga yayıldığı sıralarda, Doğu’yla ilgili söylenen, yazılan, resmedilen her şey Batılının hayalini çoğu zaman gerçeklerden uzaklaştırarak yepyeni düşüncelerin doğuşuna yol açtı. Artık Doğu, özgürlüklerin ve zenginliğin simgesi haline gelmiştir. Doğu’ya yönelmiş edebiyatçılar, Avrupalı okurların düş gücünü Doğu’dan esinlenilmiş görüntülerle olduğu kadar zaman zaman abartılı kendi gezi anılarıyla da zenginleştirdiler.Oryantalizm, Anadolu, Mısır, Suriye, Irak, Arabistan Yarımadası, Hindistan, Çin, Japonya, Afrika, gibi geniş bir coğrafyada, Batı’nın Doğu’ya baktığı yerdi. Bu anlayış edebiyat, tiyatro, müzik, mimarlık, güzel sanatlarda Batı dünyasını yavaş yavaş avucuna aldı.

Sergi Fotoğrafları